Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pismo od Karaita iz Sankt Peterburga (Rusija) Falašima (1905)

Sankt Peterburg 21. novembar 1905

Mir Vam draga braćo, deco Avrama, Isaka i Jakova, neka Vas blagoslovi Gospod Izraela!   

Naučili smo iz mnogih knjiga da ste naša braća i da živite u dalekoj zemlji Abisiniji, u zemlji koju Izrailjci zovu Kuš i da je Vaša religija Mošeov Zakon, koji je dat Izraelu na planini Sinaj preko proroka Mošea. 
Kao što smo naučili, zovete se Falaš ili Kara, zato što strogo verujete u Tanah
Ne prihvatate Talmud ili Mišnu, koju prihvataju Judejci (rabaniti). 

Želimo da Vas obavestimo da naš narod, koji sebe zove Kara, Karaj, Bene Mikra ili Karaim potiče od Izraelovog naroda. 
Već 20 vekova živimo u ovoj zemlji koja je sada deo velikog Ruskog carstva. 
Prema našim zapisima preselili smo se u Persiju nakon uništenja Solomonovog Hrama, potom smo se preselili u zemlju Hazara, koja je blizu Crnog mora. 
Bili smo pod vlašću ruskih careva više od jednog veka. 
Nismo brojni, 10,000 Karaita se nalazi u Rusiji a 5,000 u Egiptu i Alžiru. 
Ima i nešto Karaita u Jerusalimu, Istanbulu i germanskim zemljama. 
Naša religija je religija izrailjskog naroda, mi verujemo samo u Tanah i ne venčavamo se sa Judejcima (rabanitima) ili sa ostalim narodima koji ne veruju u našu religiju. 
Naše molitve su na hebrejskom - lešon kodeš (svetom jeziku). 
U stara vremena naše molitve su pisali naši veliki mudraci i u svojim molitvama koristimo mnogo psalama koje je napisao kralj David. 
Mošeova Tora u koju verujemo ima 5 delova.  
Berešiit, Šemot, Vajikra, Bamidbar i Devarim
Pored toga imamo 19 knjiga proroka. 
Ako primite ovo pismo uz Božiju pomoć, molimo Vas odgovorite na naša pitanja. 

1) Zašto se predstavljate kao Kara ili Falaša?   

2) Koje su razlike između Vas i Jevreja (rabanita)?   

3) Jeste li i Vi isto potomci drevnih Izrailjaca?   

4) Ako ste potomci Izrailjaca kad ste se preselili u Abisiniju?   

5) Ako ste potomci Izrailjaca da li kao i mi prihvatate samo Tanah?   

6) Ima li u Vašoj zemlji ostalih potomaka Izrailjaca? Ima li Jevreja (koji sebe zovu Rabanitima)? Ako ima, da li se venčavate sa njima? Koristite li njihovo meso?   

7) Kakvi su Vaši odnosi sa ostalim Jevrejima?   

8) Obrezujete li se? Da li držite Šabat i Pesah kao podsetnik na Izlazak iz Egipta?   

9) Kako slavite Šavuot? Kad počinjete da brojite 50 dana? Od drugog dana Pesaha ili od prvog dana (nedelje) u sedmici Pesaha kao što je pisano: Mimaharat ha-Šabat? Mi brojimo 7 sedmica od prvog dana u sedmici (posle Šabata). Ako je Pesah prvog dana u sedmici, onda brojimo 7 sedmica od te nedelje. Nama je Šavuot uvek dan posle Šabata - u nedelju.   

10) Da li nosite cicit ציצית kao što je zapoveđeno u Tori? Da li ih nosite samo za vreme bogosluženja ili ih nosite na svojoj odeći? Mi nosimo cicit samo za vreme molitvi.    

11) Kakvu vrstu kalendara koristite i kako se zovu Vaši meseci?   

12) Koje datume koristite? Da li upotrebljavate datum od stvaranja sveta ili od nekog drugog vremena? Naši meseci počinju prema Mladim Mesecima i zovemo ih: Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tišri, Hešvan, Kislev, Tevet, Ševat i Adar i umećemo dodatni mesec Adar II kada je prestupna godina. Mi brojimo našu kalendarsku eru od stvaranja sveta i sada smo u 5656 godini.   

13) Imate li Mošeovu Toru i proroke? Ako imate knjige proroka, na kom su jeziku pisane i kako se zovu?   

14) Imate li dela svojih hahama? Kakve su te knjige? Koji jezik je korišćen i kad su napisane?   

15) Gde se molite? Kako zovete svoje kuće molitve? Koji jezik koristite za molitve i kada su te molitve napisane?   

16) Imate li koanime כהנים i Levite לויים ? Ako ne, ko ih menja? Ko je poglavar vaše zajednice i kako zovete tu osobu? Ko se u vašoj zajednici moli pred Gospoda (ko je zborovođa) i kako zovete svoje bogosluženje?

17) Imate li dane posta? Kako se zovu i šta obeležavaju?   

18) Slavite li Purim, koji je uspostavljen u vreme Mordehaja i Ester?   

19) Koja je vaša najstarija knjiga i šta u njoj piše? Koji jezik se koristi u knjizi?   

20) Da li čitate i pišete na hebrejskom? Služite li se tačkanjem - נִקֻדּוֹת nikudot? Da li koristite tačkanje iznad ili ispod teksta? Mi koristimo tačkanje ispod pisanog teksta:

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃
  
21) Na osnovu  naših zahteva želimo da napišemo informacije o vašim običajima, predanjima i o vašem društvenom i ekonomskom statusu. Kakvu vrstu posla obavljate? Kako živite, kakvu vrstu odeće nosite? Ima li bogatih ljudi među vama? Učite li svoju decu da čitaju i pišu? U kom uzrastu se vaši sinovi i kćeri venčavaju? Koliko vas ima tamo? Kakav jezik koristite? Kakve su razlike između vas i lokalnih naroda?

Sa ovim pismom šaljemo vam sledeće pismo na hebrejskom - lešon kodeš
Ako znate ovaj jezik, molimo vas da nam odgovorite na hebrejskom jer vrlo dobro znamo ovaj jezik.

Nadamo se da ćete odgovoriti na sva naša pitanja i da ćete nas obavestiti da naša braća žive u vašoj dalekoj zemlji - Izrailjci, vernici u JEDNOG Boga, Karaiti.

Da li biste mogli da nam javite koju adresu moramo koristiti i kako da pišemo naše sledeće pismo?

Da li biste nas obavestili da li ima ljudi u vašoj zemlji koji putuju u daleke zemlje kao što su zemlje u Evropi i mesta kao što su Rusija, Egipat, Palestina i Sveti grad Jerušalajim?

Ako neko iz vašeg naroda putuje u Rusiju moći će da nas pronađe u Peterburgu, Moskvi, Odesi i Krimu (Evpatorija, Sevastopolj, Simferopolj, Feodosija)  jer su naše zajednice u ovim mestima.  
  
Molićemo se Bog da vas posveti, šaljemo vam naše srdačne pozdrave. 

Vaše ponizne sluge
   
Potpisani:

gabaj zajednice Nisan ben David Kokizov 

David ben Beraha Mangubi 

Jakov ben Benjamin Duvan

Sabataj ben Beraha Mangubi

Samuil ben Moše Šapšal

Moše ben Beraha Mangubi

Josif ben Jichak Eraka