Jdi na obsah Jdi na menu
 


O ruskim Karaitima (1911)

Nedavno su zvanični karaitski krugovi kontaktirani od strane takozvanih ruskih Karaita - Subotnika (Ruskie Karaimi - Subotniki).

Oni su relativno velika grupa raskolnika ruskog porekla koji žive u Dagestanu (oko 30,000 ljudi) i oko grada Baku, gde žive u četiri velika sela.

Subotnici koji žive blizu grada Bakua kažu da je njihova zajednica registrovana pod nazivom Ruski Karaiti na osnovu privremenih pravila za udruženja i zajednice.

Subotnici su u više navrata nastojali da dogovore svoje pridruženje karaitskoj zajednici, ali bez uspeha, zato što su se predstavnici nacionalne (rusko-pravoslavne) Crkve tome protivili. 

Karaiti su izbegavali zvanične kontakte sa Subotnicima zbog gorepomenutih razloga. 
 
Ruski Karaiti sada, posle njihovog registrovanja i posle njihovog priznavanja od strane vlasti, ponovo pokušavaju da se pridruže karaitskoj zajednici. 

Zato se haham Samuil Mojsievič Pampulov raspitivao kod zvaničnih vlasti o mogućnosti pridruženja za vreme svog boravka u Sankt Peterburgu. 

Postalo je očigledno da zvanične vlasti smatraju Subotnike privremenim otpadnicima od nacionalne (rusko-pravoslavne) Crkve.

Stoga je haham nastavio da izbegava neposredne pregovore sa raskolnicima i pri stavu je da bi ovo pitanje trebalo da neposredno upute ovlašćenom ministarstvu. 

Ako centralna vlada dozvoli Subotnicima da se pridruže karaitskoj zajednici, duhovni savet rukovođen hahamom neće imati ništa protiv tog udruživanja.